VİZYONUMUZ

Ceva, dünya sağlığının sağlanması için, hayvan sağlığının ötesine geçen yeni bir yaklaşımın gerekli olduğuna inanmaktadır.

Ceva olarak vizyonumuzu “Hep birlikte, hayvan sağlığının ötesine” sloganıyla özetledik. Vizyonumuzun üç temel prensibi bulunmakta olup bunların her biri daha geniş çaplı sosyal sorunlara yöneliktir :

Büyüyen bir nüfusu beslemeye yardımcı olmak

Sağlıklı ve güvenli  gıda tedariği hayati bir öneme sahiptir. Şu an itibariyle, dünya nüfusunun tamamı hayvansal proteine yeterli miktarda erişememektedir. Sürdürülebilir tarım, 2050 yılında 9 milyar insanı besleme stratejisinin önemli bir parçasıdır ve giderek daha da önemli hale gelecektir. Ceva Hayvan Sağlığı olarak, hayvanlar üzerindeki stresi minimum düzeye indirecek olan, daha verimli yetiştiricilik yöntemleri bulmak için hayvansal üretim yapan ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Hayvanlardan İnsanlara bulaşabİlen hastalıklarla mücadele etmek

Özellikle dolaşımın sürekli arttığı bir dünyada, ciddi salgın tehdidi taşıyan zoonoz hastalıklarla mücadele etmeye kendimizi adamış bulunmaktayız. Gıda güvenliğinin günümüzde toplumun ilgisini çeken geniş bir konu haline gelmiş olduğu gerçeğinin altını çizmek isteriz. Hem varolan hem de gelecekteki biyolojik ürünler, güvenli ve kaliteli hayvansal ürünleri tedarik edebilmemizi sağlamaya yardımcı olacaktır.

Hayvanlar ve İnsanlar arasındakİ bağı güçlendİrmek

Evcil hayvanlar hayatımızın önemli bir parçasıdır ve giderek kentleşen toplumumuzda psikolojik ve duygusal sağlığa büyük bir katkı sağlayabilir. Şehirlerimiz büyüdükçe, insanları evcil hayvanlarıyla en uyumlu biçimde yaşama konusunda bilinçlendirmede veterinerlik mesleğinin rolü de artacaktır.

Bu üçlü misyon ulaşılabilir bir idealdir fakat bir firmanın tek başına başarabileceği sınırların ötesindedir. Bu sebepledir ki yaklaşımımızı kamuya açık bir biçimde ortaya koyuyoruz, zira dünya sağlığına ilişkin gelecekle ilgili talepleri ancak diğer sağlık profesyonelleriyle birlikte çalışarak karşılayabilmemiz mümkün olacaktır.

Yukarı çık

Yönetmelik gereği internet sitemizin erişimi veteriner hekimlere yöneliktir. Veteriner hekim olduğunuzu onaylıyor musunuz ?