İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK

İnsanları etkileyen bulaşıcı hastalıkların yarısı ve yeni çıkan hastalıkların %75’i hayvan kaynaklıdır. Ceva, dünya genelinde ortaklarla çalışarak çiftlik hayvanları üzerinde global halk sağlığını tehdit eden riskleri azaltmaktadır.

İnsanları etkileyen bulaşıcı hastalıkların yarısı ve yeni çıkan hastalıkların dörtte üçü hayvan kaynaklıdır (zoonoz hastalıklar). Farklı bir şekilde ifade etmek gerekirse, bu hastalıklar insanlara hayvanlardan bulaşmaktadır.

İnsanların ve çiftlik hayvanlarının nüfusundaki hızlı artış, tarım sisteminin yoğunlaşması, özellikle gelişmekte olan ülkelerde tüketilen et, süt ve yumurta miktarındaki inanılmaz artış ve insanların farklı ülkelere seyahatlerindeki önlenemez yükseliş nedeniyle, çiftlik hayvanları ve diğer hayvan ürünleri yaşadığımız dünyada hayvan kaynaklı hastalıkların yayılmasına sebep olmaktadır.

Ceva, dünya genelinde ortaklarla çalışarak çiftlik hayvanları üzerinde global halk sağlığını tehdit eden riskleri azaltmaktadır.

Brusellozun bir tehlike olduğu ülkelerde, Ceva sağlık makamları ile ortak hareket ederek bunun önlenmesine yardımcı olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, insanlar arasında her yıl yarım milyar vakanın tespit edildiğini tahmin etmektedir. Bu hastalık, brusella bakterisi bulaşmış ürünlerle temas ederken toz yutulması veya hastalıklı hayvanların işlenmemiş sütünün tüketilmesi halinde bulaşmaktadır. Önlenebilir hastalıklarda global bir lider olarak, Ceva aşı olarak COGLAREV® ürününü ve ayrıca teknik deneyimi sunmaktadır.

Uganda'da 2006 yılından beri, Ceva ortaklarla çalışarak ‘Uyku Hastalığının Kökünün Kazınmasına’ yardımcı olmaktadır. İnsanlar, hastalık bulaşmış çeçe sineği tarafından ısırıldığında bu ciddi ve hatta bazen de ölümcül olan hastalığa yakalanıyorlar. Çeçe sinekleri de, hastalıklı büyükbaş hayvanları ısırdıklarında hastalığı taşıyorlar. Şu ana kadar bir milyonun üzerinde büyükbaş hayvan Ceva’nın parazitleri öldüren VERIBEN® B12 ve VERIDIUM® ilaçları ve çeçe sineklerini öldüren VECTOCID® ile tedavi edilmiştir. Bu sayede çeçe sineğinin, büyükbaş hayvanlardan insanlara bu hastalığı bulaştırma riski azaltılabilmektedir. Ceva ayrıca ‘Sıtmaya karşı inekler’i kullanarak böcek ilacını büyükbaş hayvanlara uygulayıp sivrisineklerin nasıl kontrol edileceğini test etmektedir.

Meksika'da, 2012 yılında patlak veren ve ülkenin tavukçuluk sektörüne ciddi bir darbe vuran salgından sonra, devlet tarafından kuş gribiyle mücadele kampanyasında aşı tedarik etmesi için Ceva seçilmiştir. Ceva’nın VECTORMUN AI ve CEVAC® New Flukem H5N2 virüsüne karşı ve CEVAC® Flu H7 k ise H7N3'e karşı kullanılmıştır. Şu ana kadar bir milyara yakın aşı dozu kullanılmıştır.

Mısır'da, kuş gribine karşı 60 milyondan fazla Vectormune® AI aşı verilmiş ve buna ek olarak, Ceva, Mısır makamlarının en uygun aşı stratejisini değerlendirecek bir yöntem ortayı koymayı amaçlayan FAO programına katkıda bulunulmuştur.

Bangladeş'te ise, Ceva, kuluçka çiftliği programını uygulamaya koymuş ve burada 13 milyon yumurtacı VECTORMUNE® AI kullanılarak kuş gribine karşı korunmuştur. Buradaki temel hedef, hastalık salgını ile bağlantılı olarak yumurta üretimindeki düşüşü önlemek ve böylece gıda güvenliğini arttırmaktır.

Macaristan'da 2013 yılında Balkan gribi salgını gözlenmiş ve 200 civarındaki kişi hastaneye yatmıştır. Bunun üzerine Ceva, hastalığı önleme programı planlamak amacıyla kamu özel ortaklığı başlatmada proaktif bir rol üstlenmiştir. Balkan gribi ciddi bir bakteri kaynaklı hastalık olup, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan insanlara bulaşabilmekte ve ciddi halk sağlığı ve ekonomik sorunlara sebep olmaktadır. Ceva, dünyada bu hastalığa karşı üretilmiş tek aşı olarak bilinen COXEVAC® ürününü üretmiş, bu ürün sayesinde klinik etkisi iyileştirilmiş, bunun yanında aşılanmış hayvanlarda bakterinin dışarıya salgılanmasını ciddi anlamda azaltmış ve hatta ortadan kaldırmış, böylece çevrenin kirlenmesi belli bir düzeyle önlenmiştir.

Yukarı çık

Yönetmelik gereği internet sitemizin erişimi veteriner hekimlere yöneliktir. Veteriner hekim olduğunuzu onaylıyor musunuz ?