CEVA'DAN ULTRASON EĞİTİMLERİ

Ceva, 4-8 Nisan 2016 tarihlerinde, Türkiye’nin 4 farklı bölgesinde çiftlik hekimlerinin katıldığı ultrason eğitimleri düzenledi.

       Reprodüksiyonun yönetiminin oldukça zor olduğu günümüzde, ultrasonun etkili bir şekilde kullanılması çok kritik bir önem arz etmektedir.  Özellikle süt işletmelerinde karlılığın devamı için konsepsiyon ve gebelik oranlarının arttırılmasında ultrason ile ovaryumların muayeneleri oldukça önemli bir uygulama haline gelmiştir. Bu çerçevede Ceva, çiftlik hekimlerinin ultrason bilgisini yükseltmek ve daha etkili kullanımını sağlamak adına Türkiye’nin 4 farklı bölgesinde ultrason eğitimleri düzenledi.  4-8 Nisan tarihlerinde Kırklareli, Bursa, İzmir ve Kayseri’de gerçekleştirilen eğitimlere veteriner hekimlerin ilgisi büyüktü.

Ultrason konusunda uzman olan Dr. Giovanni Gnemmi,  katılımcılar ile hem teorik hem de uygulamalı olarak foliküler dinamiğin ultrason ile görüntülenmesi konusunda önemli bilgiler paylaştı. Ayrıca Prof. Dr. Ahmet Gümen, Ceva Teknik Müdürü Gamze Alpun, Ceva Ürün Müdürü Serkan Yeniay ve Ceva saha ekibi eğitimler sırasında Dr. Gnemmi’ye eşlik etti.

Dr. Giovanni Gnemmi sunumunun teorik kısmında, doğum ve doğum sonrasında gelişen hastalıklar arasındaki ilişki ve her bir hastalığın maliyeti, süt sığır yetiştiriciliğindeki hedefler, ineklerde foliküler dinamik ve hormonal mekanizma, kızgınlık belirlemesi, anöstrus tipleri ve tanı yöntemleri, ovaryum patolojileri yani foliküler kistler, luteal kistler, ovaryum abseleri ve tümörleri gibi konular hakkında detaylı ve güncel bilgiler aktardı.

Teorik eğitim sonrasında uygulamalı eğitime geçen gruplar, Dr. Gnemmi eşliğinde karşılaştıkları korpus luteumları ve folikülleri tanımlama, siklusun hangi evresinde olduklarını tahmin etme ve karşılaşılan gebeliklerde dişi ve erkek ayrımı yapma fırsatı yakaladılar. 

      Veteriner hekimler yakın bir zamanda hayata geçirmiş olduğumuz Ceva Web TV projesi ile ultrason eğitiminin videolarını www.reprodaction.com/tr adresinden izleyebilecekler. Ceva olarak yatırımlarımızın büyük bir bölümünü veteriner hekimlerin teknik bilgisini yükseltmek adına yapıyor ve bu tarz eğitimleri sürekli olarak organize etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

ReprodAction Web sitemiz

Yukarı çık

Yönetmelik gereği internet sitemizin erişimi veteriner hekimlere yöneliktir. Veteriner hekim olduğunuzu onaylıyor musunuz ?