REPRODÜKTİFLER

Reprodüktif etkinlik, süt üretiminin ve karlılığının belirlenmesinde anahtar faktördür

Sığır reprodüksiyon alanı Ceva’nın uzman olduğu alan olarak bilinmektedir.

Ceva yıllar boyunca, reprodüksiyon alanında bilim adamları ve klinisyen hekimler ile işbirliği ve saha çalışmaları yapmış, bunların sonuçları bilimsel makaleler olarak yayınlanmış, yeni bilgileri sahadaki hekimler ile paylaşmış ve bu yönde pek çok eğitim programlarına katılmış ve destek vermiştir. Bu faaliyetlerin bir parçası olarak da son olarak ReprodAction web sitesini hayata geçirmiştir. 

  • PRID DELTA (intravaginal progesteron) ---- Siklik sığırlarda östrus senkronizasyonu, asiklik sığırlarda östrus indüksiyonunu ve senkronizasyonu sağlar.
  • ENZAPROST T (dinoprost)----- Doğal prostaglandin olan ENZAPROST T, güçlü luteolitik etkisi ile fizyolojik ve patojenik corpus lutemu lize eder.Endometrirt gibi patolojilerde de uterotonik etkisinden faydalanılır.
  • OVARELİN (gonadorelin)------Siklik hayvanlarda ovulasyonun tembihi, östrus senkronizasyonu ve gebelik oranlarının arttırılması amacıyla kullanılır.

Reprodüksiyon hakkında her şey : ReprodAction 

Yukarı çık

Yönetmelik gereği internet sitemizin erişimi veteriner hekimlere yöneliktir. Veteriner hekim olduğunuzu onaylıyor musunuz ?