AŞILAR

Ceva Hayvan Sağlığı olarak kanatlı aşı teknolojisine büyük önem vermekteyiz

CEVAC® TRANSMUNE IBD:  IBD’ye karşı İmmune kompleks teknolojİsİ

Enfeksiyöz Bursal Hastalığı (IBD) sahada uzun süreden beri var olan bir sorundur. Üreticiler göreceli yüksek maternal antikor varlığında dahi çalışan bir aşıya ihtiyaç duymaktadırlar.

Buna cevap olarak CEVA, kümeslerdeki uniform olmayan uygulama ve aşılama zamanı sorununun üstesinden gelerek, IBD aşılamasının güçlüklerini ortadan kaldıran immun kompleks ileri teknolojisini kullanan eşsiz bir aşı olan CEVAC® Transmune IBD yi geliştirmiştir.  In ovo (yumurta içi) yada derialtı yolla uygulanan tek bir dozla IBD’nin tüm formlarına karşı ömür boyu koruma elde etmeyi de mümkün kılmaktadır.

VECTORMUNE®: Vektör aşılarla hastalıklardan korunmada en genİş ürün portföyü

VECTORMUNE® aşıları kanatlı aşılarında bir sonraki nesildir. Bu vektör aşılar herhangi bir dezavantaj olmadan modifiye edilmiş canlı aşıların tüm faydalarını üreticilere sunarlar. VECTORMUNE® aşıları, Mikoplazma ile Newcastle Hastalığı, Marek Hastalığı, Kanatlı Çiçeği, Gumboro, Kuş Gribi ve Kanatlı Ensefalomiyelit gibi viral kanatlı hastalıklarına karşı koruyucu antijenleri sunmak için genetik olarak düzenlenmiştir. Ülkemizde de  yakın gelecekte pazara sunacağımız vektör ürün skalası  sektörümüze pek çok fayda sağlayacaktır.

 

CEVAC® VITABRON L ®: Günlük aşılama İçİn eşsİz bir çözüm sunar

Civcivlerin günlük olarak aşılanması iyi bir ilk uyarım sağlamak, Newcastle Hastalığı ile Enfeksiyöz Bronşit’e karşı olası tekrar aşılama  ve sahadaki yaşam süreci için güçlü bir temel oluşturmak için hayati önem taşır. Fakat genç hayvanlarda zarar verici aşılama sonrası reaksiyonları tetikleyebilir. Bu sorunun üstesinden gelmek için CEVA  kuluçkada birinci gün güvenli ve etkili bir sprey uygulamasına olanak tanıyan Newcastle Hastalığı virüsü apatojenik enterotropik suşu PHY.LMV.42  ve Enfeksiyöz Bronşit virüsü Massachusett H120 suşunun kombinasyonundan eşsiz bir aşı geliştirmiştir.

Yukarı çık

Yönetmelik gereği internet sitemizin erişimi veteriner hekimlere yöneliktir. Veteriner hekim olduğunuzu onaylıyor musunuz ?