ÜRÜN LİSTESİ

61 Ürün bulundu

CEVAC® ND IB EDS K

CEVAC® ND IB EDS K, koruyucu olarak mertiolat içeren ve yağlı adjuvan ile homoje...

CEVAC® TRANSMUNE

CEVAC® TRANSMUNE, liyofilize formda canlı enfeksiyöz bursal hastalık virüsü Wint...

CEVAC® VITABRON L

CEVAC® VITABRON L, liyofilize formda canlı Newcastle hastalığı virüsü PHY.LMV.42...

CEVAC® VITAPEST L

Liyofilize atenüe canlı aşı

CEVAC™ MD HVT & RISPENS

Marek - Serotip 1 ve 3, canlı aşısı. Aşının, 1 günlük sağlıklı civcivlerde veya...

CEVAMUNE®

Aşı koruyucu ve mavi boya

CEVASTİM®

Sığır ve buzağılar için tamamlayıcı yemdir. Her bir tablet; Echinacea purpurea...

CEVAXEL RTU

Sığırlarda seftiofura karşı duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan bakteriyel...

CIRCOMUNE

Circomune tavuk infeksiyöz anemi virüsü canlı aşısıdır. Del-Ros suşu içerir, tav...

COGLAVAX®

C. perfringens Alfa antitoksin 2 IU/ml, Beta antitoksin 10 IU/ml, Epsilon antito...

DİFALJİN®

Ağrı kesici, sancı giderici, spazm çözücü. 1 ml'de; 0,5 mg Metamizol sodyum bu...

ENZAPROST®-T

Östrus senkronizasyonu, suböstrus tedavisi, gebeliğin 120. gününe kadar abort, e...

CEVAC® ND IB EDS K

CEVAC® ND IB EDS K, koruyucu olarak mertiolat içeren ve yağlı adjuvan ile homoje...

CEVAC® TRANSMUNE

CEVAC® TRANSMUNE, liyofilize formda canlı enfeksiyöz bursal hastalık virüsü Wint...

CEVAC® VITABRON L

CEVAC® VITABRON L, liyofilize formda canlı Newcastle hastalığı virüsü PHY.LMV.42...

CEVAC® VITAPEST L

Liyofilize atenüe canlı aşı

CEVAC™ MD HVT & RISPENS

Marek - Serotip 1 ve 3, canlı aşısı. Aşının, 1 günlük sağlıklı civcivlerde veya...

CEVAMUNE®

Aşı koruyucu ve mavi boya

CEVASTİM®

Sığır ve buzağılar için tamamlayıcı yemdir. Her bir tablet; Echinacea purpurea...

CEVAXEL RTU

Sığırlarda seftiofura karşı duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan bakteriyel...

CIRCOMUNE

Circomune tavuk infeksiyöz anemi virüsü canlı aşısıdır. Del-Ros suşu içerir, tav...

COGLAVAX®

C. perfringens Alfa antitoksin 2 IU/ml, Beta antitoksin 10 IU/ml, Epsilon antito...

DİFALJİN®

Ağrı kesici, sancı giderici, spazm çözücü. 1 ml'de; 0,5 mg Metamizol sodyum bu...

ENZAPROST®-T

Östrus senkronizasyonu, suböstrus tedavisi, gebeliğin 120. gününe kadar abort, e...

Yukarı çık

Yönetmelik gereği internet sitemizin erişimi veteriner hekimlere yöneliktir. Veteriner hekim olduğunuzu onaylıyor musunuz ?