ÜRÜN LİSTESİ

62 Ürün bulundu

PRID DELTA®

Anöstrus, suböstrus tedavisi, östrus senkronizasyonu, östrus tespitine gerek kal...

REGULİN®

Sezon öncesi seksüel aktiviteyi başlatmak ve erken gebeliği sağlamak için kullan...

REOMUNE® 3

Kanatlı Reovirüsü İnaktif aşısıdı. Aşı en az 18 haftalık sağlıklı piliçlerin aşı...

REPTOPEN®

Duyarlı bakterilerin neden olduğu, solunum sistemi enfeksiyonları, gastrointesti...

SPECTAM®

Spektinomisin'e duyarlı bakterilerin neden olduğu ishal tedavisinde kullanılır....

SPIROVET®

Kuru dönem mastitis tedavisi, ayak çürüğü, metritis ve enteritis tedavisinde kul...

SULPHAMEZATHINE

Koksidiyoz tedavisinde kullanılır. 1 ml'de; 160 mg Sulfadimidin sodyum içerir.

TENALINE® LA

Duyarlı bakterilerin oluşturduğu; solunum yolu enfeksiyonları, ayak enfeksiyonla...

TETRAMEZATİN®

Duyarlı bakterilerin oluşturduğu; solunum enfeksiyonları, sindirim enfeksiyonlar...

TETRAMİSİN

Duyarlı bakterilerin oluşturduğu; solunum yolu enfeksiyonları, ayak enfeksiyonla...

VECTORMUNE® HVT NDV

Vectormune HVT NDV canlı dondurulmuş vektör aşıdır. Tavukların Marek hastalığına...

VECTORMUNE® HVT NDV & R...

Marek Hastalığı-Newcastle hastalığı aşısı, Serotip 1 & 3 canlı Marek hastalık ve...

PRID DELTA®

Anöstrus, suböstrus tedavisi, östrus senkronizasyonu, östrus tespitine gerek kal...

REGULİN®

Sezon öncesi seksüel aktiviteyi başlatmak ve erken gebeliği sağlamak için kullan...

REOMUNE® 3

Kanatlı Reovirüsü İnaktif aşısıdı. Aşı en az 18 haftalık sağlıklı piliçlerin aşı...

REPTOPEN®

Duyarlı bakterilerin neden olduğu, solunum sistemi enfeksiyonları, gastrointesti...

SPECTAM®

Spektinomisin'e duyarlı bakterilerin neden olduğu ishal tedavisinde kullanılır....

SPIROVET®

Kuru dönem mastitis tedavisi, ayak çürüğü, metritis ve enteritis tedavisinde kul...

SULPHAMEZATHINE

Koksidiyoz tedavisinde kullanılır. 1 ml'de; 160 mg Sulfadimidin sodyum içerir.

TENALINE® LA

Duyarlı bakterilerin oluşturduğu; solunum yolu enfeksiyonları, ayak enfeksiyonla...

TETRAMEZATİN®

Duyarlı bakterilerin oluşturduğu; solunum enfeksiyonları, sindirim enfeksiyonlar...

TETRAMİSİN

Duyarlı bakterilerin oluşturduğu; solunum yolu enfeksiyonları, ayak enfeksiyonla...

VECTORMUNE® HVT NDV

Vectormune HVT NDV canlı dondurulmuş vektör aşıdır. Tavukların Marek hastalığına...

VECTORMUNE® HVT NDV & R...

Marek Hastalığı-Newcastle hastalığı aşısı, Serotip 1 & 3 canlı Marek hastalık ve...

Yukarı çık

Yönetmelik gereği internet sitemizin erişimi veteriner hekimlere yöneliktir. Veteriner hekim olduğunuzu onaylıyor musunuz ?