EPRECİS LANSMAN TOPLANTISI

“0”gün arınma süresi özelliğine sahip ilk enjektabl olan yeni ürünümüz Eprecis’in lansmanı Kuşadası'nda gerçekleşti.

Sütte “0” gün arınma süresi sağlayan yeni ürünümüz Eprecis’in Lansmanı 11 Mayıs 2012 tarihinde, 150 veterinerin katılımı ile, Kuşadası'nda gerçekleşti.

        Türkiye’de yeniliklerin ve ilkelerin öncüsü olmayı sürdüren firmamız Ceva, sütte “0”gün arınma süresi özelliğine sahip ilk enjektabl olan yeni ürünümüz Eprecis’in lansman toplantısını 11 Mayıs 2012 günü Kuşadaşı Pine Bay otelinde gerçekleştirdi. Lansmanımıza Türkiye’nin çok sayıda farklı bölgelerinden 150 serbest Veteriner Hekim iştirak etti. Toplantıya ayrıca, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Nazlı ve şirketimizin Ürün Müdürlerinden Veteriner Hekim Ferhat Biltekin konuşmacı olarak katıldı.

VETERİNER HEKİMLERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Prof. Dr. Bülent Nazlı sunumunda, toplum sağlığı açısından veteriner sahada kullanılan etken maddelerin, prospektüslerine ve arınma sürelerine uygun olarak kullanılmasının gerekliliğinden ve öneminden bahsetti. “Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları ve Halk Sağlığı Açısından Önemi” başlıklı sunumunda güvenilir gıdanın tanımını yapan Nazlı, güvenilir gıda üretmek ve korumalarını sağlamak için üretimden tüketime alınan tüm önlemlerin gıda güvenliği olarak tanımlandığını ifade etti. “Beslenmede gıda güvenliği koşullarının sağlanması halk sağlığı açısından derece önem taşır. Güvenilirlik koşulları sağlanmamış gıda maddeleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler içerir ve gıda kökenli hastalıklar ile kanser vakalarının artmasına neden olur. Bu tehlikeler içerisinde özellikle kimyasal tehlikelere karşı tüketicileri korumak için önlemler alınması konusunda sorumluluğu vardır.

Dünya sağlık otoriteleri tarafından gıdalarda bulunabilecek tarım ilaçları, hormonlar, ağır metal tuzları, Veteriner ilaçları ve katkı maddeleri kimyasal tehlike olarak tanımlanmaktadır.” Şeklinde konuşan prof. Dr. Bülent Nazlı, veteriner ilaç kalıntılarının halk sağlığı üzerine etkilerinden bahsetti. İnsanlar için karsinojenik etkiye sahip olan maddelerden bahseden Nazlı, aynı zamanda insanlarda alerjik reaksiyon ve ölüme neden olabilecek maddeler üzerinde de durdu. Antibakteriyel maddelerin yanlıi kullanımının hem bakteriyel direnç hem de insanlarda geri dönüşümsüz ve olumsuz bazı etkiler gösterdiğinin altını çizdi. Antibakteriyel kalıntılarının aynı zamanda gıda teknolojisi anlamında da ekonomik zararlara yol açtığını belirten Bülent Nazlı; “sütlerdeki antibiyotik kalıntıları yoğurt ve peynir üretiminde kullanılan starter kültürlerin çalışmasını engelleyebilirler. Aynı şekilde etlerde kalıntılar, fermende sucuk teknolojisinde nitrat indirgeyen bakterilerin çalışmasını engelleyerek normal rengin oluşmasını olumsuz olarak etkileyebilirler. Yapılan bakteriyolojik analizler yanlış değerlendirmelere neden olabilirler” şeklinde açıklama yaptı. Sütteki ve etteki ilaç kalıntılarının uzun vadede insan sağlığı üzerine olan olumsuz etkilerine değinen Prof. Dr. Bülent Nazlı, bu konuda veteriner hekimlerin üzerine çok ciddi bir sorumluluk düştüğünü önemle vurguladı. Veteriner ilaçlarının hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir ihtiyaç olduğunu da ifade eden Nazlı, AB tarafından yayımlanan direktiflerde kalıntısı aranacak maddeler ve hangi gıdalarda aranacağı konusunun net bir şekilde belirtildiğini ifade etti ve bu maddelerin hangileri olduğunu sıraladı.

“ÜLKEMİZDE YAPILAN KONTROL VE DENETİMLER YETERSİZ"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlı 1200’den fazla veteriner ilacı bulunduğunu ve bunlardan yaklaşık 500 tanesinin sahada kullanıldığını belirten Prof Dr. Bülent Nazlı, hayvanlarda ilaç kullanan herkesin, ilaç kullandığı hayvandan elde edilen gıdalarda ilaç kalıntısının bulunmamasından sorumlu tutulması gerektiğini bildirdi. “Kullanılan ilaçların üretimi, dağıtımı ve kullanımı ile ilgili devlet kontrol ve denetimlerinin yeterli olduğunu söylemek maalesef mümkün değildir. Veteriner hekim tarafından kullanılması gereken birçok ilaç, piyasadan kolayca temin edilebilmekte ve ilaç kullanımı, yasal arınma süresi hakkında bilgisi olmayan birçok yetiştirici ve hayvan bakıcısı tarafından rast gele yapılabilmektedir.” diyen Nazlı, tedaviyle iyileşmeyen ve hemen kesilen hayvanlar ile günlük işlenen milyonlarca ton sütte, veteriner ilaç kalıntı testlerinin yapılmamasının tüketici sağlığını riske soktuğunu ve bu durumun AB sürecinde ülkemizi ciddi bir sıkıntıya sokacağını ifade etti. Veteriner ilaçların kullanımı için veteriner gözetiminin olmazsa olmazlardan olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nazlı, tedavi kayıtlarının tutulmasında ve yasal bekletme sürelerine uyulmasında en sorumlu kişinin veteriner hekim olduğunu da sözlerine ekledi. Bülent Nazlı son olarak ülkemizde hali hazırda yapılması gerekenler hakkında katılımcıları bilgilendirdi ve “Uluslararası düzeyde kabul görmüş, kalıntı izleme ve kontrol programları ile analiz yöntemleri uygulanmalıdır.Ette, sütte, yumurtada ve balda ilaç kalıntısı arama çalışmaları sıklaştırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Özellikle, Mezbahalarda ve yüksek kapasitede süt işleyen işletmelerde antibiyotik testi yapılması halk açısından önemlidir” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

SÜTTE “0” GÜN ARINMA SÜRESİNE SAHİP İLK ENJEKTABL ENDEKTOSİT

Prof. Dr. Bülent Nazlı’nın konuşmasından sonra kürsüye gelen Ürün müdürümüz Veteriner Hekim Ferhat Biltekin ise yeni ürünümüz Eprecis’in tanıtımını gerçekleştirdi. Türkiye’de sütte “0” gün arınma süresine sahip ilk enjektabl endektosit olan Eprecis’in ilk etken maddesi “Eprinomektin” ve ürün hakkında bilgilerin verildiği sunumda, sütte 0, ette 8 gün gibi en kısa arınma süresine sahip Eprecis’in iç ve dış parazitlere karşı etkinliğinden, Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus gibi iç parazitlere karşı, muadilerine nazaran sahip olduğu uzun etkiden bahsedildi. Karşılıklı soru-cevap kısmı ile devam eden toplantı, Türk Halk Müziği sanatçısı Latif Doğan’ın katıldığı Gala Yemeği ile sonlandırıldı. Hekim misafirlerimizin memnuniyet ile ayrıldığı toplantı sonunda herkesin ortak temennisi, Türkiye’de bir ilk olan Eprecis’in tüm sektöre hayırlı olmasıydı.

Yukarı çık

Yönetmelik gereği internet sitemizin erişimi veteriner hekimlere yöneliktir. Veteriner hekim olduğunuzu onaylıyor musunuz ?